Bezpečnostní souhlas

Potřebujeme tvůj souhlas, bez něj to u nás v dílně nemůže fungovat.

svým podpisem prohlašuješ a potvrzuješ, že:

a dále se zavazuješ:

Tento souhlas podepíšeš na místě v PONKu