Truhlářský kroužek pro děcka

16 setkání po 1:45h
CENA: 6.000 Kč
KAPACITA: 5

Hledáte pro své děcko kroužek, který je rozvine v řemeslné tvorbě?

Pro úplné začátečníky, kteří by se rádi naučili pracovat se dřevem po menších dávkách, organizujeme kroužek, kde pravidelná dílna jednou týdně přináší možnost pracovat na trochu delším projektu, a tak se naučit více a hlouběji porozumět krásám i úskalím práce se dřevem.

Pravidelný kroužek pro děti a mládež (6-17 let), je zaměřený na realizaci individuálních projektů od prvotního návrhu po konečný výrobek. Učíme se bezpečně ovládat ruční i elektrické nářadí, poznávat vlastnosti a praktické použití různých dřevin a materiálů, vzájemně si pomáhat a sdílet poznatky ve věkově smíšené skupině dětí. Učíme se nebát chyb a poučit se z nich, přemýšlet o tvorbě jako o procesu, jehož cílem není jen design a výrobek, ale zkušenosti a sebevědomí.

Každý účastník pracuje na vlastních projektech za pomoci a dozoru zkušeného lektora a učitele řemeslných dílen Ondřej Suchana. Míru obtížnosti a tempo si určuje každý sám podle svých možností. Pracujeme převážně s masivním dřevem a plošným materiálem na bázi dřeva. 

Kroužek kopíruje časové schéma školního roku a je možné se na něj hlásit opakovaně. 

V době konání je truhlářská dílna vyhrazena účastníkům kroužku.